/Voorlopig aanhouden van plan Theehuis

Twee theehuizen in een Goffert, dat is wellicht teveel. Totdat helder is wat er door de stichting Theeschenkerij de Goffert gerealiseerd gaat worden zullen er geen grote investeringen meer gedaan worden voor het theehuis. Vaarwel?

/Kennisgeving gemeente Nijmegen

Voorlopig laatste actie in gezamenlijkheid met de Heren stichters van de Theeschenkerij. De brief naar de gemeente Nijmegen om kenbaar te maken dat er nieuwe plannen voor een theehuis zijn.

/2e gesprek Heren stichters Theeschenkerij de Goffert

Het tweede (en teleurstellende) gesprek met de heren van stichting Theeschenkerij de Goffert. In dit gesprek geven de heren te kennen dat samenwerking voor de oprichting van een theehuis wat hen betreft onbespreekbaar is. Op termijn de exploitatie, in dienst van hen verzorgen, door mensen van het theehuis is eventueel wel bespreekbaar.

logo

Goffert Park Nijmegen

Copyright © 2014. All rights reserved